fbpx
Preaload Image

1.EĞİTİM MODELİ

 

1.1. KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM

Öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.

KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM sisteminde öğretmenlerimiz dersi daha verimli, daha eğlenceli ve daha kalıcı işlemek için gereken donanıma sahiptir.bu uygulamalar sayesinde kalıcı ve anlamlı öğrenme  gerçekleşmiş olur.

1.2. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.Öğrencinin okul başarısını artırmayı,Kendine uygun hedefler seçmesini,Etkin çalışmayı öğrenmesini,Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,Doğru iletişim kurmasını,Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Öğrenci koçluğu sayesinde öğrenci tüm yönleriyle tanınmakta kişiye özgü öğretim yöntemleri belirlenmekte ve sorunlara anında müdahale edilmektedir.

1.3. DİGİTAL ÖĞRENME

Dijital Öğrenme Sistemi içinde,Dijital ders anlatımları,Dijital ders planları,Dijital ders materyalleri,Dijital ansiklopediler,Dijital ders kitapları,Kazanım odaklı oyunlar ve uygulamalar yer almakta ve  digital öğrenme sistemi sayesinde  etkili ve anlamlı öğrenim gerçekleşmektedir.

1.4. BİREBİR EĞİTİM

Öğrencilerimize daha iyi ve etkili bir eğitim vermek amacıyla oluşturulan bir sistemdir.konu eksiği olan öğrencilere birebir dersinde konu anlatılmakta ,dileyen öğrenciler yapamadıkları soruları branş öğretmenleriyle çözerek ders başarısını arttırmakta ve eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlamaktadır.

1.5. YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrenim diline ek olarak İngilizce ve Almanca dilleri öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

1.6. ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

Ödev takip sistemi ile öğrencilerimizin ödevleri yapıp yapmadığı belirlenmekte ve hangi konularda eksiği olduğu tespit edilmektedir.Gerek görüldüğü takdirde ek çalışmalar yapılmakta ve öğrenci yeniden ödevlendirilmektedir.

1.7. NÖS SİSTEMİ

”NE ÖĞRENDİM SINAVI” nda amaç öğrencinin 1 hafta boyunca işlediği konuları tekrar etmesi ve eksiğinin belirlenmesidir.tüm branş derslerinden soruların bulunduğu NÖS  sistemimizde öğrenci ödevini haftasonu yapmakta pazartesi günü sınıf öğretmenine teslim etmektedir. branş öğretmenlerince okunan ve puanlanan nösler öğrencilere duyurulmaktadır.konu eksiği olan öğrenciler tespit edilerek gerekli çalışmalar,etkinlikler  ve konu anlatımları yapılmaktadır.

2.SINAVLARA HAZIRLIK

2.1. DENEME SINAVLARI

2.SINIFTAN 8.SINIFA KADAR  15 GÜNDE BİR YAPTIĞIMIZ DENEME SINAVLARINDA ÖĞRENCİNİN KONU EKSİKLERİ BELİRLENMEKTE VE BİREYSEL ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR.SINAVLARININ ANALİZLERİ YAPILARAK NETLERİNDEKİ ARTIŞ VEYA DÜŞÜŞ TESPİT EDİLMEKTE GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK DERS BAŞARISI DÜŞEN ÖĞRENCİLERE EK ÇALIŞMA UYGULANMAKTADIR.

 

 

3.KULÜP ÇALIŞMALARI

 

SATRANÇ: satranç kulübünün amacı,öğrencilerimizin Planlı hareket eden

çabuk düşünebilen, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilen yeteneklerini geliştiren Kişiler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 

AKIL ZEKÂ OYUNLARI : Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

 

HALK OYUNLARI: kulübün amaçları, okullarımızda öğrencilerimizin milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrenmelerini sağlamak, okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatmak, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamaktır.

 

ZUMBA FİTNESS :  Kulübün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır.

 

AEOROBİK: Aeorobik,akciğerleri ve kalbi güçlendirmek, kandaki oksijeni artırmak ve dinçleşmek için yapılan yöntemli beden eğitimidir.

Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde spor yapmasını sağlamaktır.

 

RENKLER: Renkler kulübünde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak resim ve  üç boyutlu tasarım yapmaları amaçlanır.

 

PİYANO: Kulüp, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek öğrencilerin piyanoda  başarılı ve yetkin birer birey olarak yetişmelerini önemser.

 

 DENEY GÖZLEM :  Deney Gözlem Kulübünde öğrencilerin fen dersine ilgi duyması, doğayı anlaması ve keşfetmesi sağlanarak bu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemlerler.

 

SERAMİK:  Kulübün amacı çocukların el becerilerini geliştirip,  yaratıcılıklarının seramikle yaptıkları tasarımlarla desteklenmesidir.

 

EBRU: Geçmişten günümüze gelen özgün sanatlarımızdan olan EBRU, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele, bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda, ipek kumaşa, cam objelere aktarılarak, şekillendirilmesidir.

Kulübümüz Ebru sanatını genel  hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

GİTAR:Gitar  kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.

 

YÜZME : Büyüme çağındaki çocuklarımız için  amaç; sağlıklı büyüme, elit bir soysal çevre ve sağlam bir gelecek inşa etmek olduğuna göre yüzme en iyi araçtır. Bu sayede ileriki yaşlarında bile yararını görebileceği katma değer elde ederler.

 

TAKI TASARIM: Kulübü amacı ; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanaraküretim zevkine varmalarına olanak sağlamak,Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,

Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.

 

ROPÖRTAJ :Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak,  öğrencilerimizin farklı kurum ve kişileri ziyaret ederek kişilere soru sorma ,tanıma ,araştırma aynı zamanda tüm bunları not etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. her hafta farklı bir kişiyle ropörtaj gerçekleştiren kulüp öğrencilerimiz sosyal açıdanda gelişmektedir.

 

PLATES: Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir.Egzersizler minder üzerinde ya da özel olarak dizayn edilmiş aletlerle yapılır. Öğrencilerimiz plates sayesinde duruş bozukluklarını gidermekte ve kendilerini daha zinde hissetmektedirler.

 

SİNEMA: Sinema Kulübü, öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır

 

4.UYGULAMALI DERSLER

4.1. MÜZİK

Müzik dersinde  öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir çalgı aleti çalma yeteneğini geliştirmeyi, şarkı söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlanmaktadır.

4.2. GÖRSEL SANATLAR

Resim eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır.

Hazerbey Okulları’nda  Görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğrenci ;

* Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanmış; Atatürk’ ün sanatla ilgili görüşlerini özümsemiş ve benimsemiş ,sanata verdiği önemi kavrayabilmiş,

* Sanatsal yaratıcılığı gelişmiş,

,* Düzensizliklerden rahatsız olmayı ve çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırabilmiş,

* Sanat yoluyla ifade imkanı bulabilmiş,

* Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk , işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi ,saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma kazandırılır.

4.3. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Bu derste öğrenciler Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanla­rını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme, Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alış­kanlıklar edinebilme, Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.,işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme,Görev ve sorumluluk alma,Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullen­me, hile ve haksızlığın karşısında olabilme davranışlarını kazanmaktadır.

5.KURSLAR

Okulumuzda cumertesi günleri her branştan kurs yapılmaktadır.hafta içi işlenen derslere ilave olarak etkinlikler yapılmakta ve sorular çözülmektedir.

kurslarımız sayesinde öğrenci, eksiğini tamamlamakta ve anlayamadığı konuyu aynı hafta içinde tekrar etme fırsatı yakalamaktadır…aynı gün içersinde kurs saatinin ardından yapılan kulüp çalışmalarında öğrenciler yeteneklerine göre seçim yapmakta özgür olup      ***paten,yüzme,gitar,piyano,renkler,ebru,seramik,futbol,basketbol,voleybol,badminton kulüplerimizden birini seçerek eğlenceli vakit geçirmekte ,haftanın yorgunluğunu atmaktadır.

 

 

6.UYGULAMALI EĞİTİM

6.1. MÜZİK ATÖLYESİ

Çeşitli enstrümanların bulunduğu atölyemizde öğrencilerimiz dilediği saatte çalışmalar yapmakta ve alanında uzman öğretmenlerimizden birebir eğitim almaktadırlar.

 

6.2. DİL LABORATUVARI

ingilizce ve Almanca dersleri için dizayn edilen  dil laboratuvarımızda, öğrenimi daha kolay hale getirecek görsel,yazılı ve sesli materyaller bulunmaktadır.

 

6.3. GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Her türden rengarenk  boyaların olduğu,öğrencilerimizin yapmış olduğu resimlerle duvarları süslenmiş olan atölyemizde öğrenciler gönüllerince çalışmakta ve öğretmenlerimiz gözetiminde eserlerini tamamlamaktadırlar.

 

6.4.TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ

Çocukların hayal dünyasını geliştirmek,yaratıcıklıklarını ortaya çıkarmak için oluşturulan atölyemizde benzersiz ve kişiye özel tasarımlar yapılmaktadır.

 

6.5.BİLİŞİM LABORATUVARI

bireysel kullanıma uygun olan bilişim sınıfımızda öğrenciler öğretmenlerinin verdiği komutları yerine getirerek bilgisayar kullanımlarını geliştirmekte ve araştırma yapmaktadır.

 

6.6. FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

öğrencileri fen bilimleri konularıyla, gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya teşvik etmek, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlamak, soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlamak, bilginin yanı sıra eleştirel ve sorgulayarak düşünmeyi öğretmek, öğrencilerin araştırma  becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi için projeler üretmelerini sağlamak ve onları yarışmalara katılarak projelerini sunmaya cesaretlendirmek amacıyla kurulmuştur.

 

6.7. KAPALI SPOR SALONU

Öğrencilerimizin beden eğitimi dersinde ihtiyaç duyacakları tüm araç gereçlerin bulunduğu  ve yumuşak zemini sayesinde yaralanmaların önüne geçilen sınıfımız ,ders saatlerinin dışında da öğrencilerin kullanımına açık olup hem eğlenip hem de enerjilerini atacakları geniş bir alana sahiptir.

 

7.PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

7.1.PSİKO-SOSYAL GELİŞİM

her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.

 

7.2. AKADEMİK GELİŞİM

Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirerek ,başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme yöntemleri  uygulanarak başarızlığın önüne geçilmektedir.

 

7.3. KARİYER GELİŞİMİ

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirerek,Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini sağladıktan sonra ,Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

8.HAZERBEY’DE BİR GÜN?

 

Hazerbey ‘de eğitim 08.30 da başlamaktadır.

kahvaltı saati bittikten sonra öğrencilerimiz 09.00 da ders başı yapmaktadır.

çeşitli branşlarda alanında uzman öğretmenlerden ders alan öğrencilerimiz4 dersin ardından 1 saat öğle yemeği molasına çıkmaktaadır.

öğrencilerimiz kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra geniş bahçemizde basketbol,voleybol ,badminton vb… oynamakta, arkadaşlarıyla vakit geçirerek sosyal yönden olumlu gelişmektedir.

3 derse daha girdikten sonra 15.30 da ikindi molasına çıkan öğrencilerimiz hem dinlenmekte hemde ikindi yemeklerini yemektedirler.

müzik,görsel sanatlar ve spor  alanındaki etkinliklerde enerjilerini atan öğrencilerimiz için  paydos zili 17.30 çalmakta ve Hazerbey’de bir gün sonlanmaktadır.