fbpx
Preaload Image

HAFTANIN BİR GÜNÜ KULÜP GÜNÜDÜR 2 DERS SAATİ BOYUNCA ÖĞRENCİLER İLGİ VE YETENEKLERİNE GÖRE İSTEDİKLERİ BİR KULÜBE GİDEBİLME İMKANINA SAHİPTİRLER.

DRAMA KULÜBÜ : Drama Kulübünün amacı tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler olmalarını desteklemek, yaratıcılıklarını ve doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkararak eyleme dönük olmalarını sağlamaktır

 

SATRANÇ: satranç kulübünün amacı,öğrencilerimizin Planlı hareket eden

çabuk düşünebilen, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilen yeteneklerini geliştiren Kişiler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 

AKIL ZEKÂ OYUNLARI : Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

 

GELENEKSEL OYUNLAR: Modern çağımızda daha az rağbet görseler de, günümüzün çocuklarına da geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek, bu kültürün devamı için önemlidir. Bu bilinçle kulübümüzde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar öğrencilerimize öğretilmEktedir.

 

TİYATRO: Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizin tiyatro sanatına yönelmelerini ve estetik zevklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur.

 

PUZZLE: puzzle kulübünün amacı   beyin kıvrımlarını geliştirme, sorun çözme yaklaşımlarında kişilere yeti kazandırmadır. çocuk gelişiminde ve yetişkin eğitiminde yararları kanıtlanmış bu oyun öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmektedir.

 

HALK OYUNLARI: kulübün amaçları, okullarımızda öğrencilerimizin milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrenmelerini sağlamak, okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatmak, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamaktır.

 

ZUMBA KİDS :  Kulübün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket

etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır.

 

AEOROBİK: Aeorobik,akciğerleri ve kalbi güçlendirmek, kandaki oksijeni artırmak ve dinçleşmek için yapılan yöntemli beden eğitimidir.

Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde spor yapmasını sağlamaktır.

 

JİMNASTİK: Jimnastik Kulübünün amacı, Jimnastik dersi öğretisiyle öğrenciye fiziksel olarak asil, zarif, estetik ve özgüvenli bir duruş ve görünüm; psikolojik olarak da sorumluluk bilinci, disiplin, ekip çalışması ve muhakkak yaratıcı bir bakış açısı ile artistik yorum yeteneği kazandırmaktır.

 

RENKLER: Renkler kulübünde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak resim ve  üç boyutlu tasarım yapmaları amaçlanır.

 

PİYANO: Kulüp, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek öğrencilerin piyanoda  başarılı ve yetkin birer birey olarak yetişmelerini önemser.

 

DENEY GÖZLEM :  Deney Gözlem Kulübünde öğrencilerin fen dersine ilgi duyması, doğayı anlaması ve keşfetmesi sağlanarak bu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemlerler.

 

SERAMİK:  Kulübün amacı çocukların el becerilerini geliştirip,  yaratıcılıklarının seramikle yaptıkları tasarımlarla desteklenmesidir.

EBRU: Geçmişten günümüze gelen özgün sanatlarımızdan olan EBRU, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele, bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda, ipek kumaşa, cam objelere aktarılarak, şekillendirilmesidir.

Kulübümüz Ebru sanatını genel  hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

GİTAR:Gitar  kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.

 

YÜZME : Büyüme çağındaki çocuklarımız için  amaç; sağlıklı büyüme, elit bir soysal çevre ve sağlam bir gelecek inşa etmek olduğuna göre yüzme en iyi araçtır. Bu sayede ileriki yaşlarında bile yararını görebileceği katma değer elde ederler.

 

TAKI TASARIM: Kulübü amacı ; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanaraküretim zevkine varmalarına olanak sağlamak,Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,

Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.

 

ZUMBA FİTNESS :  Kulübün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır.

 

ROPÖRTAJ :Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak,  öğrencilerimizin farklı kurum ve kişileri ziyaret ederek kişilere soru sorma ,tanıma ,araştırma aynı zamanda tüm bunları not etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. her hafta farklı bir kişiyle ropörtaj gerçekleştiren kulüp öğrencilerimiz sosyal açıdanda gelişmektedir.

 

PLATES:kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir.Egzersizler minder üzerinde ya da özel olarak dizayn edilmiş aletlerle yapılır. Öğrencilerimiz plates sayesinde duruş bozukluklarını gidermekte ve kendilerini daha zinde hissetmektedirler.

 

 

SİNEMA:Sinema Kulübü, öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır