fbpx
Preaload Image

   Çağımızda en iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Toplumsal kalkınmamızda eğitim kurumlarına çok büyük işler düşmektedir. Her eğitim kurumu kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda göstermiş olduğu faaliyetlerini planlı bir şekilde belirleyip yürütmek zorundadır. Yapılan her işte muhakkak bir plan vardır. Ancak daha başarılı sonuçlar elde etmek için planların üzerinde durularak, düşünülerek en iyi şekilde planlama yapılması lazımdır.

   Ulu Önderimizin bir sözünde: “İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve tekniği versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmağa mahkûm olmadığına emin olun.” demiştir.  Bizler öğrencilerimizi yetiştirirken Yüce Atatürk’ün işaret ettiği gibi ilmi ve tekniği pratik bir tarzda ve hayatta kullanabilecekleri şekilde vermekteyiz.

   Ortaya koyduğumuz misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşabilmek için çok iyi bir planla yola çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İyi bir planlamayla kaynak temini, kaynakların öncelik sırasına göre en iyi şekilde değerlendirilmesiyle istenilen amaç ve hedeflere ulaşılması mümkündür. Geleceğe yönelik yeni stratejiler belirlerken mevcut planların değerlendirilmesi ve onlardan yararlanılması daha güçlü palanların hazırlanması zemin hazırlar.

  Hazerbey Okulları  olarak, belirlemiş olduğumuz amaç ve hedefleri,  iyi bir takım ruhu ile hareket ederek en üst düzeyde gerçekleştireceğimize inancım sonsuzdur. 

 

 

ORHAN HAZER

Kurucu Müdür