fbpx
Preaload Image

1.EĞİTİM MODELİ

1.1.YABANCI DİL

Öğrenim diline ek olarak İngilizce ve Almanca dilleri 1.sınıftan itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

1.2. DİGİTAL ÖĞRENME

Dijital Öğrenme Sistemi içinde,Dijital ders anlatımları,Dijital ders planları,Dijital ders materyalleri,Dijital ansiklopediler,Dijital ders kitapları,Kazanım odaklı oyunlar ve uygulamalar yer almakta ve  digital öğrenme sistemi sayesinde  etkili ve anlamlı öğrenim gerçekleşmektedir.

 

1.3. DEĞERLER EĞİTİMİ

Hazerbey Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir gencin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.Bu sebeple okulumuzda 1.sınıftan itibaren değerler eğitimi verilmektedir.

1.4. SPORTİF ETKİNLİKLER:

YÜZME

SATRANÇ

BASKETBOL

FUTBOL

VOLEYBOL

HENTBOL

BADMİNTON

JİMNASTİK

AEOROBİK

ZUMBA KİDS

 

2.KULÜP ÇALIŞMALARI

 

DRAMA KULÜBÜ : Drama Kulübünün amacı tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler olmalarını desteklemek, yaratıcılıklarını ve doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkararak eyleme dönük olmalarını sağlamaktır

 

SATRANÇ: satranç kulübünün amacı,öğrencilerimizin Planlı hareket eden

çabuk düşünebilen, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilen yeteneklerini geliştiren Kişiler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 

AKIL ZEKÂ OYUNLARI : Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

 

GELENEKSEL OYUNLAR: Modern çağımızda daha az rağbet görseler de, günümüzün çocuklarına da geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek, bu kültürün devamı için önemlidir. Bu bilinçle kulübümüzde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar öğrencilerimize öğretilmEktedir.

 

TİYATRO: Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizin tiyatro sanatına yönelmelerini ve estetik zevklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur.

 

PUZZLE: puzzle kulübünün amacı   beyin kıvrımlarını geliştirme, sorun çözme yaklaşımlarında kişilere yeti kazandırmadır. çocuk gelişiminde ve yetişkin eğitiminde yararları kanıtlanmış bu oyun öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmektedir.

HALK OYUNLARI: kulübün amaçları, okullarımızda öğrencilerimizin milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrenmelerini sağlamak, okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatmak, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamaktır.

 

ZUMBA KİDS :  Kulübün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır.

 

AEOROBİK: Aeorobik,akciğerleri ve kalbi güçlendirmek, kandaki oksijeni artırmak ve dinçleşmek için yapılan yöntemli beden eğitimidir.

Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde spor yapmasını sağlamaktır.

 

JİMNASTİK: Jimnastik Kulübünün amacı, Jimnastik dersi öğretisiyle öğrenciye fiziksel olarak asil, zarif, estetik ve özgüvenli bir duruş ve görünüm; psikolojik olarak da sorumluluk bilinci, disiplin, ekip çalışması ve muhakkak yaratıcı bir bakış açısı ile artistik yorum yeteneği kazandırmaktır.

 

RENKLER: Renkler kulübünde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak resim ve  üç boyutlu tasarım yapmaları amaçlanır.

 

PİYANO: Kulüp, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek öğrencilerin piyanoda  başarılı ve yetkin birer birey olarak yetişmelerini önemser.

 

DENEY GÖZLEM :  Deney Gözlem Kulübünde öğrencilerin fen dersine ilgi duyması, doğayı anlaması ve keşfetmesi sağlanarak bu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemlerler.

 

SERAMİK:  Kulübün amacı çocukların el becerilerini geliştirip,  yaratıcılıklarının seramikle yaptıkları tasarımlarla desteklenmesidir.

 

EBRU: Geçmişten günümüze gelen özgün sanatlarımızdan olan EBRU, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele, bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda, ipek kumaşa, cam objelere aktarılarak, şekillendirilmesidir.

Kulübümüz Ebru sanatını genel  hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

GİTAR:Gitar  kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.

 

YÜZME : Büyüme çağındaki çocuklarımız için  amaç; sağlıklı büyüme, elit bir soysal çevre ve sağlam bir gelecek inşa etmek olduğuna göre yüzme en iyi araçtır. Bu sayede ileriki yaşlarında bile yararını görebileceği katma değer elde ederler.

 

TAKI TASARIM: Kulübü amacı ; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanaraküretim zevkine varmalarına olanak sağlamak,Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,

Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.

 

3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hazerbey Okulları ölçme ve değerlendirme sistemi öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirlememize yardımcı olur. Aynı zamanda dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencilerimiz için yeni hedefler çizmemizde bize yol gösterir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ışığında öğrenci, öğretmen ve velilerimize bildirilir. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programımızın gerektiğinde iyileştirilmesine katkı sağlar.

3.1 DENEME SINAVI

Okulumuzda 2.sınıftan itibaren 15 günde bir deneme sınavı yapılmaktadır.yapılan deneme sınavlarıyla hem sınav kaygılarını yenmeyi amaçlamakta hem de ders başarıları takip etmekteyiz. başarısı düşen öğrenciler için ek çalışmalar yapılmakta ve öğrencilerle birebir ilgilenilmektedir.

 

4.DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

4.1.PSİKO-SOSYAL GELİŞİM

her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.

4.2. AKADEMİK GELİŞİM

Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirerek ,başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme yöntemleri  uygulanarak başarızlığın önüne geçilmektedir.

 

4.3. KARİYER GELİŞİMİ

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirerek,Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini sağladıktan sonra ,Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

5.HAZERBEY’DE BİR GÜN?

Hazerbey ‘de eğitim 08.30 da başlamaktadır.

kahvaltı saati bittikten sonra öğrencilerimiz 09.00 da ders başı yapmaktadır.

4 dersin ardından 1 saat öğle yemeği molasına çıkan öğrencilerimiz kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra oyun oynamakta arkadaşlarıyla vakit geçirerek sosyal yönden gelişmektedir.

alanında uzman öğretmenler tarafından verilen branş dersleri ve ana derslerinin ardından 15.30 da ikindi molasına çıkan öğrencilerimiz hem dinlenmekte hemde ikindi yemeklerini yemektedirler.

eğitici oyun,drama,dans ve spor alanındaki etkinliklerde enerjilerini atan öğrencilerimiz için  paydos zili 17.30 çalmakta ve Hazerbey’de bir gün sonlanmaktadır.