fbpx
Preaload Image

ANAOKULU

1.OKUL ÖNCESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Saygı,sevgi,Paylaşma, iş bölümü,Sorumluluk,Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır. Bilindiği gibi, 4 ile 6 yaş arası, çocukta pek çok değişmenin yaşandığı yıllardır. Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında bir çok motor becerileri kazanmış, çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya başlamıştır. Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları anlamaya başlamıştır. Buna karşın, okul öncesi yılları çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. Düşünüldüğünde, okul öncesi yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı yıllar olmalıdır.

-Okul öncesi eğitim neden gereklidir?

Çocukta zeka gelişiminin %80’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.

Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.

Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.

Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.

Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.

Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

 

2.EĞİTİM MODELİ

2.1. YABANCI DİL EĞİTİMİ

Ana okullarında 4 yaşından itibaren uygulanan Çift Dilli Eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin yaratıcı  öğrenme ortamlarında İngilizce ve Almanca dil becerilerini geliştirmek,  İngilizce  ve Almanca eğitimi ile kavramları hem anadillerinde hem yabancı dilde  irdeleyerek, bütünsel olarak kavramalarını sağlamaktır.

 

2.2 DİGİTAL ÖĞRENME

Hazerbey Okulları’nda dijital teknoloji okul öncesinden itibaren eğitim ve öğretim sürecinin temel araçlarından biridir. Öğrencilerimizin akıllı tahtada yaptıkları çalışmalarla dil becerileri gelişmekte,grup çalışmaları artmakta,müzik ile öğrenimi gelişmekte,oyun tabanlı öğrenme ile eğitim eğlenceli hale gelmektedir.

 

3.BRANŞ DERSLERİ

 

4.EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALAR

4.1. BİLİMSEL AKTİVİTE

Önce yapmak sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.

 

4.2. SCAMPER TEKNİĞİ

SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğidir. Bundan dolayı uygulamalar sırasında çocukların söyledikleri her fikir değerlendirilmeli, ve farklı düşünmeleri için cesaretlendirici olma gibi ilkeler yerine getirilmelidir.SCAMPER ‘in özelliği, tek bir nesne üzerinde ve daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek, o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır.  etkinlikte, çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik kullanılan bu yöntemde çocukların verdiği cevaplar bazen şaşırtmakta bazen de eğlenceli olmaktadır.

 

4.3. MATEMATİKSEL ÇALIŞMALAR

Amacımız çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak gruplandırma,sınıflandırma,mukayese etme, becerilerini geliştirmek ve kalıcı öğrenme deneyimlerini yaşarken aynı zamanda eğlenmelerini sağlamaktır.

 

4.4. DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda uygulanan değerler eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı vedengeli bir kişilik oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise “her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyivatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

5.PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

5.1.Tanıma Çalışması

Kayıt öncesinde çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir.

5.2.Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

5.3.Gelişim Sürecini Değerlendirme

Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedirler. Süreç değerlendirmeleri ile düzenli ve sık sık geri dönüş sunarak öğrenmeye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Etkili geribildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecinde öğretmeden daha önemli olduğuna inanmaktayız.

5.4.Yıl Sonu Değerlendirmesi

yıl sonu  değerlendirmeleri gerçekleştirilerek, öğretmenlere ve öğrencilere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin detaylı bir kavrayış sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, ne öğrendiklerini göstermeleri için imkân sunmakta ve dikkatli bir biçimde ana fikrin ne kadar anlaşıldığını gösteren ve öğrencilerin eyleme geçmesini cesaretlendiren etkenleri ölçmektedir.

6.HAZERBEY’ DE BİR GÜN?

Hazerbey okullarında eğitim 08.30 itibariyle başlamaktadir.

kahvaltılarını yapan öğrencilerimiz 09.00 ders başı yapmaktadır.

gün içerisinde alanında uzman öğretmenlerce çeşitli branş dersleri görmektedirler.

4 dersin ardından öğle yemeği molasına çıkan öğrencilerimiz 1 saatlik molanın ardından derslere devam etmektedir.

farklı teknikler uygulanarak yapılan eğitimimize akıllı tahtalar eşlik etmektedir.

el becerilerini,düşünce dünyalarını geliştirecek etkinlikler yapılmaktadır.

grup çalışmalarıyla öğrenciler sosyal yönden güçlendirilmektedir.

15.30 da ikindi molasına çıkan öğrencilerimiz ikindi yemeklerini yedikten sonra

eğitici etkinlik,oyun ve danslarla  güne devam etmektedir.

17.30 itibariyle Hazerbey’de bir günü tamamlamaktadırlar

 

İLKOKUL

1.EĞİTİM MODELİ

1.1.YABANCI DİL

Öğrenim diline ek olarak İngilizce ve Almanca dilleri 1.sınıftan itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

1.2. DİGİTAL ÖĞRENME

Dijital Öğrenme Sistemi içinde,Dijital ders anlatımları,Dijital ders planları,Dijital ders materyalleri,Dijital ansiklopediler,Dijital ders kitapları,Kazanım odaklı oyunlar ve uygulamalar yer almakta ve  digital öğrenme sistemi sayesinde  etkili ve anlamlı öğrenim gerçekleşmektedir.

 

1.3. DEĞERLER EĞİTİMİ

Hazerbey Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir gencin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.Bu sebeple okulumuzda 1.sınıftan itibaren değerler eğitimi verilmektedir.

1.4. SPORTİF ETKİNLİKLER:

YÜZME

SATRANÇ

BASKETBOL

FUTBOL

VOLEYBOL

HENTBOL

BADMİNTON

JİMNASTİK

AEOROBİK

ZUMBA KİDS

 

2.KULÜP ÇALIŞMALARI

 

DRAMA KULÜBÜ : Drama Kulübünün amacı tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler olmalarını desteklemek, yaratıcılıklarını ve doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkararak eyleme dönük olmalarını sağlamaktır

 

SATRANÇ: satranç kulübünün amacı,öğrencilerimizin Planlı hareket eden

çabuk düşünebilen, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilen yeteneklerini geliştiren Kişiler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 

AKIL ZEKÂ OYUNLARI : Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

 

GELENEKSEL OYUNLAR: Modern çağımızda daha az rağbet görseler de, günümüzün çocuklarına da geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek, bu kültürün devamı için önemlidir. Bu bilinçle kulübümüzde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar öğrencilerimize öğretilmEktedir.

 

TİYATRO: Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizin tiyatro sanatına yönelmelerini ve estetik zevklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur.

 

PUZZLE: puzzle kulübünün amacı   beyin kıvrımlarını geliştirme, sorun çözme yaklaşımlarında kişilere yeti kazandırmadır. çocuk gelişiminde ve yetişkin eğitiminde yararları kanıtlanmış bu oyun öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmektedir.

HALK OYUNLARI: kulübün amaçları, okullarımızda öğrencilerimizin milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrenmelerini sağlamak, okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatmak, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamaktır.

 

ZUMBA KİDS :  Kulübün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır.

 

AEOROBİK: Aeorobik,akciğerleri ve kalbi güçlendirmek, kandaki oksijeni artırmak ve dinçleşmek için yapılan yöntemli beden eğitimidir.

Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde spor yapmasını sağlamaktır.

 

JİMNASTİK: Jimnastik Kulübünün amacı, Jimnastik dersi öğretisiyle öğrenciye fiziksel olarak asil, zarif, estetik ve özgüvenli bir duruş ve görünüm; psikolojik olarak da sorumluluk bilinci, disiplin, ekip çalışması ve muhakkak yaratıcı bir bakış açısı ile artistik yorum yeteneği kazandırmaktır.

 

RENKLER: Renkler kulübünde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak resim ve  üç boyutlu tasarım yapmaları amaçlanır.

 

PİYANO: Kulüp, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek öğrencilerin piyanoda  başarılı ve yetkin birer birey olarak yetişmelerini önemser.

 

DENEY GÖZLEM :  Deney Gözlem Kulübünde öğrencilerin fen dersine ilgi duyması, doğayı anlaması ve keşfetmesi sağlanarak bu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemlerler.

 

SERAMİK:  Kulübün amacı çocukların el becerilerini geliştirip,  yaratıcılıklarının seramikle yaptıkları tasarımlarla desteklenmesidir.

 

EBRU: Geçmişten günümüze gelen özgün sanatlarımızdan olan EBRU, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele, bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda, ipek kumaşa, cam objelere aktarılarak, şekillendirilmesidir.

Kulübümüz Ebru sanatını genel  hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

GİTAR:Gitar  kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.

 

YÜZME : Büyüme çağındaki çocuklarımız için  amaç; sağlıklı büyüme, elit bir soysal çevre ve sağlam bir gelecek inşa etmek olduğuna göre yüzme en iyi araçtır. Bu sayede ileriki yaşlarında bile yararını görebileceği katma değer elde ederler.

 

TAKI TASARIM: Kulübü amacı ; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanaraküretim zevkine varmalarına olanak sağlamak,Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,

Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.

 

3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hazerbey Okulları ölçme ve değerlendirme sistemi öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirlememize yardımcı olur. Aynı zamanda dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencilerimiz için yeni hedefler çizmemizde bize yol gösterir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ışığında öğrenci, öğretmen ve velilerimize bildirilir. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programımızın gerektiğinde iyileştirilmesine katkı sağlar.

3.1 DENEME SINAVI

Okulumuzda 2.sınıftan itibaren 15 günde bir deneme sınavı yapılmaktadır.yapılan deneme sınavlarıyla hem sınav kaygılarını yenmeyi amaçlamakta hem de ders başarıları takip etmekteyiz. başarısı düşen öğrenciler için ek çalışmalar yapılmakta ve öğrencilerle birebir ilgilenilmektedir.

 

4.DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

4.1.PSİKO-SOSYAL GELİŞİM

her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.

4.2. AKADEMİK GELİŞİM

Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirerek ,başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme yöntemleri  uygulanarak başarızlığın önüne geçilmektedir.

 

4.3. KARİYER GELİŞİMİ

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirerek,Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini sağladıktan sonra ,Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

5.HAZERBEY’DE BİR GÜN?

Hazerbey ‘de eğitim 08.30 da başlamaktadır.

kahvaltı saati bittikten sonra öğrencilerimiz 09.00 da ders başı yapmaktadır.

4 dersin ardından 1 saat öğle yemeği molasına çıkan öğrencilerimiz kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra oyun oynamakta arkadaşlarıyla vakit geçirerek sosyal yönden gelişmektedir.

alanında uzman öğretmenler tarafından verilen branş dersleri ve ana derslerinin ardından 15.30 da ikindi molasına çıkan öğrencilerimiz hem dinlenmekte hemde ikindi yemeklerini yemektedirler.

eğitici oyun,drama,dans ve spor alanındaki etkinliklerde enerjilerini atan öğrencilerimiz için  paydos zili 17.30 çalmakta ve Hazerbey’de bir gün sonlanmaktadır.

 

ORTAOKUL

1.EĞİTİM MODELİ

 

1.1. KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM

Öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.

KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM sisteminde öğretmenlerimiz dersi daha verimli, daha eğlenceli ve daha kalıcı işlemek için gereken donanıma sahiptir.bu uygulamalar sayesinde kalıcı ve anlamlı öğrenme  gerçekleşmiş olur.

1.2. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.Öğrencinin okul başarısını artırmayı,Kendine uygun hedefler seçmesini,Etkin çalışmayı öğrenmesini,Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,Doğru iletişim kurmasını,Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Öğrenci koçluğu sayesinde öğrenci tüm yönleriyle tanınmakta kişiye özgü öğretim yöntemleri belirlenmekte ve sorunlara anında müdahale edilmektedir.

1.3. DİGİTAL ÖĞRENME

Dijital Öğrenme Sistemi içinde,Dijital ders anlatımları,Dijital ders planları,Dijital ders materyalleri,Dijital ansiklopediler,Dijital ders kitapları,Kazanım odaklı oyunlar ve uygulamalar yer almakta ve  digital öğrenme sistemi sayesinde  etkili ve anlamlı öğrenim gerçekleşmektedir.

1.4. BİREBİR EĞİTİM

Öğrencilerimize daha iyi ve etkili bir eğitim vermek amacıyla oluşturulan bir sistemdir.konu eksiği olan öğrencilere birebir dersinde konu anlatılmakta ,dileyen öğrenciler yapamadıkları soruları branş öğretmenleriyle çözerek ders başarısını arttırmakta ve eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlamaktadır.

1.5. YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrenim diline ek olarak İngilizce ve Almanca dilleri öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

1.6. ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

Ödev takip sistemi ile öğrencilerimizin ödevleri yapıp yapmadığı belirlenmekte ve hangi konularda eksiği olduğu tespit edilmektedir.Gerek görüldüğü takdirde ek çalışmalar yapılmakta ve öğrenci yeniden ödevlendirilmektedir.

1.7. NÖS SİSTEMİ

”NE ÖĞRENDİM SINAVI” nda amaç öğrencinin 1 hafta boyunca işlediği konuları tekrar etmesi ve eksiğinin belirlenmesidir.tüm branş derslerinden soruların bulunduğu NÖS  sistemimizde öğrenci ödevini haftasonu yapmakta pazartesi günü sınıf öğretmenine teslim etmektedir. branş öğretmenlerince okunan ve puanlanan nösler öğrencilere duyurulmaktadır.konu eksiği olan öğrenciler tespit edilerek gerekli çalışmalar,etkinlikler  ve konu anlatımları yapılmaktadır.

2.SINAVLARA HAZIRLIK

2.1. DENEME SINAVLARI

2.SINIFTAN 8.SINIFA KADAR  15 GÜNDE BİR YAPTIĞIMIZ DENEME SINAVLARINDA ÖĞRENCİNİN KONU EKSİKLERİ BELİRLENMEKTE VE BİREYSEL ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR.SINAVLARININ ANALİZLERİ YAPILARAK NETLERİNDEKİ ARTIŞ VEYA DÜŞÜŞ TESPİT EDİLMEKTE GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK DERS BAŞARISI DÜŞEN ÖĞRENCİLERE EK ÇALIŞMA UYGULANMAKTADIR.

 

 

3.KULÜP ÇALIŞMALARI

 

SATRANÇ: satranç kulübünün amacı,öğrencilerimizin Planlı hareket eden

çabuk düşünebilen, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilen yeteneklerini geliştiren Kişiler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 

AKIL ZEKÂ OYUNLARI : Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

 

HALK OYUNLARI: kulübün amaçları, okullarımızda öğrencilerimizin milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrenmelerini sağlamak, okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatmak, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamaktır.

 

ZUMBA FİTNESS :  Kulübün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır.

 

AEOROBİK: Aeorobik,akciğerleri ve kalbi güçlendirmek, kandaki oksijeni artırmak ve dinçleşmek için yapılan yöntemli beden eğitimidir.

Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde spor yapmasını sağlamaktır.

 

RENKLER: Renkler kulübünde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak resim ve  üç boyutlu tasarım yapmaları amaçlanır.

 

PİYANO: Kulüp, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek öğrencilerin piyanoda  başarılı ve yetkin birer birey olarak yetişmelerini önemser.

 

 DENEY GÖZLEM :  Deney Gözlem Kulübünde öğrencilerin fen dersine ilgi duyması, doğayı anlaması ve keşfetmesi sağlanarak bu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemlerler.

 

SERAMİK:  Kulübün amacı çocukların el becerilerini geliştirip,  yaratıcılıklarının seramikle yaptıkları tasarımlarla desteklenmesidir.

 

EBRU: Geçmişten günümüze gelen özgün sanatlarımızdan olan EBRU, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele, bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda, ipek kumaşa, cam objelere aktarılarak, şekillendirilmesidir.

Kulübümüz Ebru sanatını genel  hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

GİTAR:Gitar  kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.

 

YÜZME : Büyüme çağındaki çocuklarımız için  amaç; sağlıklı büyüme, elit bir soysal çevre ve sağlam bir gelecek inşa etmek olduğuna göre yüzme en iyi araçtır. Bu sayede ileriki yaşlarında bile yararını görebileceği katma değer elde ederler.

 

TAKI TASARIM: Kulübü amacı ; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanaraküretim zevkine varmalarına olanak sağlamak,Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,

Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.

 

ROPÖRTAJ :Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak,  öğrencilerimizin farklı kurum ve kişileri ziyaret ederek kişilere soru sorma ,tanıma ,araştırma aynı zamanda tüm bunları not etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. her hafta farklı bir kişiyle ropörtaj gerçekleştiren kulüp öğrencilerimiz sosyal açıdanda gelişmektedir.

 

PLATES: Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir.Egzersizler minder üzerinde ya da özel olarak dizayn edilmiş aletlerle yapılır. Öğrencilerimiz plates sayesinde duruş bozukluklarını gidermekte ve kendilerini daha zinde hissetmektedirler.

 

SİNEMA: Sinema Kulübü, öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır

 

4.UYGULAMALI DERSLER

4.1. MÜZİK

Müzik dersinde  öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir çalgı aleti çalma yeteneğini geliştirmeyi, şarkı söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlanmaktadır.

4.2. GÖRSEL SANATLAR

Resim eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır.

Hazerbey Okulları’nda  Görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğrenci ;

* Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanmış; Atatürk’ ün sanatla ilgili görüşlerini özümsemiş ve benimsemiş ,sanata verdiği önemi kavrayabilmiş,

* Sanatsal yaratıcılığı gelişmiş,

,* Düzensizliklerden rahatsız olmayı ve çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırabilmiş,

* Sanat yoluyla ifade imkanı bulabilmiş,

* Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk , işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi ,saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma kazandırılır.

4.3. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Bu derste öğrenciler Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanla­rını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme, Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alış­kanlıklar edinebilme, Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.,işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme,Görev ve sorumluluk alma,Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullen­me, hile ve haksızlığın karşısında olabilme davranışlarını kazanmaktadır.

5.KURSLAR

Okulumuzda cumertesi günleri her branştan kurs yapılmaktadır.hafta içi işlenen derslere ilave olarak etkinlikler yapılmakta ve sorular çözülmektedir.

kurslarımız sayesinde öğrenci, eksiğini tamamlamakta ve anlayamadığı konuyu aynı hafta içinde tekrar etme fırsatı yakalamaktadır…aynı gün içersinde kurs saatinin ardından yapılan kulüp çalışmalarında öğrenciler yeteneklerine göre seçim yapmakta özgür olup      ***paten,yüzme,gitar,piyano,renkler,ebru,seramik,futbol,basketbol,voleybol,badminton kulüplerimizden birini seçerek eğlenceli vakit geçirmekte ,haftanın yorgunluğunu atmaktadır.

 

 

6.UYGULAMALI EĞİTİM

6.1. MÜZİK ATÖLYESİ

Çeşitli enstrümanların bulunduğu atölyemizde öğrencilerimiz dilediği saatte çalışmalar yapmakta ve alanında uzman öğretmenlerimizden birebir eğitim almaktadırlar.

 

6.2. DİL LABORATUVARI

ingilizce ve Almanca dersleri için dizayn edilen  dil laboratuvarımızda, öğrenimi daha kolay hale getirecek görsel,yazılı ve sesli materyaller bulunmaktadır.

 

6.3. GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Her türden rengarenk  boyaların olduğu,öğrencilerimizin yapmış olduğu resimlerle duvarları süslenmiş olan atölyemizde öğrenciler gönüllerince çalışmakta ve öğretmenlerimiz gözetiminde eserlerini tamamlamaktadırlar.

 

6.4.TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ

Çocukların hayal dünyasını geliştirmek,yaratıcıklıklarını ortaya çıkarmak için oluşturulan atölyemizde benzersiz ve kişiye özel tasarımlar yapılmaktadır.

 

6.5.BİLİŞİM LABORATUVARI

bireysel kullanıma uygun olan bilişim sınıfımızda öğrenciler öğretmenlerinin verdiği komutları yerine getirerek bilgisayar kullanımlarını geliştirmekte ve araştırma yapmaktadır.

 

6.6. FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

öğrencileri fen bilimleri konularıyla, gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya teşvik etmek, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlamak, soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlamak, bilginin yanı sıra eleştirel ve sorgulayarak düşünmeyi öğretmek, öğrencilerin araştırma  becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi için projeler üretmelerini sağlamak ve onları yarışmalara katılarak projelerini sunmaya cesaretlendirmek amacıyla kurulmuştur.

 

6.7. KAPALI SPOR SALONU

Öğrencilerimizin beden eğitimi dersinde ihtiyaç duyacakları tüm araç gereçlerin bulunduğu  ve yumuşak zemini sayesinde yaralanmaların önüne geçilen sınıfımız ,ders saatlerinin dışında da öğrencilerin kullanımına açık olup hem eğlenip hem de enerjilerini atacakları geniş bir alana sahiptir.

 

7.PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

7.1.PSİKO-SOSYAL GELİŞİM

her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.

 

7.2. AKADEMİK GELİŞİM

Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirerek ,başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme yöntemleri  uygulanarak başarızlığın önüne geçilmektedir.

 

7.3. KARİYER GELİŞİMİ

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirerek,Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini sağladıktan sonra ,Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

8.HAZERBEY’DE BİR GÜN?

 

Hazerbey ‘de eğitim 08.30 da başlamaktadır.

kahvaltı saati bittikten sonra öğrencilerimiz 09.00 da ders başı yapmaktadır.

çeşitli branşlarda alanında uzman öğretmenlerden ders alan öğrencilerimiz4 dersin ardından 1 saat öğle yemeği molasına çıkmaktaadır.

öğrencilerimiz kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra geniş bahçemizde basketbol,voleybol ,badminton vb… oynamakta, arkadaşlarıyla vakit geçirerek sosyal yönden olumlu gelişmektedir.

3 derse daha girdikten sonra 15.30 da ikindi molasına çıkan öğrencilerimiz hem dinlenmekte hemde ikindi yemeklerini yemektedirler.

müzik,görsel sanatlar ve spor  alanındaki etkinliklerde enerjilerini atan öğrencilerimiz için  paydos zili 17.30 çalmakta ve Hazerbey’de bir gün sonlanmaktadır.

 

TIBBİYE SAĞLIK MESLEK LİSESİ

A) AKADEMİK

BAŞLIK 1: Saygın meslek hemşirelik!

BAŞLIK 2: Saygın meslekler edindiriyoruz !

Tıbbiye meslek lisesi her şeyden önce öğrencilerinin geleceğini garanti altına almayı kendine ilke edinmiş eğitim öğretim kadromuz ile birlikte öğrencilerimizin mesleki becerilerini kazanması, hayatlarının geri kalanını şekillendirecek olan mesleklerini tanımaları ve kendilerini insan sağlığına adamış bir nefer olmayı ilke olarak kazandırmayı hedeflemiştir.

Toplumda saygınlık kazanmış olan hemşirelik mesleğine öğrencilerini en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemiştir. Bu bağlamda öğrencilerimizin en iyi şekilde kişisel beceri ve kabiliyetlerini gösterebilmeleri adına eğittim süresi boyunca sosyal hayatın gereklilikleri konusunda profesyonel destek almaları sağlanmaktadır.

Eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin meslek hayatına emin adımlarla giriş yapabilmeleri adına yoğun bir eğitim öğretim programı belirlenmiştir. Ancak okulumuzun asıl politikası öğrencilerimizin ön lisans ve lisans Programlarına devam edebilmeleri üzerine kuruludur. Uygulama anlamında oldukça disiplnli ve sıkı bir eğitimden geçen öğrencilerimiz aynı zamanda üniversite sınavı hazırlığı için gerekli etütler, kurslar, birebir eğitim ve yaz döneminde başlattığımız hızlandırma kurslarımız ile öğrencilerimizin arzulanan bölümlere yerleşmelerini sağlamaktadır.

“Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.” Parolası ile çıktığımız bu yolda Tıbbiye Sağlık Meslek Lisesi olarak öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmede üzerimize düşen misyonu tamamlıyoruz.

B) ETÜTLER

Tıbbiye sağlık meslek lisesi olarak öğrencilerimizin gün içerisinde görmüş oldukları

meslek ve kültür derslerinin tekrar ve uygulamalarının yapılmasını sağladığımız hafta içi her gün 9. Sınıftan itibaren başlayan etkin ve nitelikli fertler olma noktasında öğrencilerimizi desteklediğimiz yetiştirme programıdır.

C) KURSLAR

Tıbbiye Sağlık Meslek Lisesi olarak 9. Sınıftan itibaren uzman öğretmen kadromuz ile Birlikte öğrencilerimize üniversite hazırlık programı olarak iki farklı sistem üzerinde çalışılmaktadır.

1. BİREBİR EĞİTİM SİSTEMİ

Öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemi içerisinde görmüş oldukları derslerdeki eksiklerinin tamamlanması, akademik başarıya temel hazırlanması amacıyla eğitici kadromuzun ışığında uyguladığımız eğitim progaramıdır.

2. ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI

Okulumuzun tüm kademelerinde uygulanan eğitim öğretimde başarıyı ilke edinmiş öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin daha donanımlı bir birey olarak yetişmeleri ve daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri adına ön lisans ve lisans bölümlerine yerleştirilmelerini sağlayacak olan üniversite hazırlık kurslarıdır. 9. Sınıftan itibaren başlayarak 12. Sınıfa kadar planlı şekilde yürüttüğümüz bu kurslar ile zorlu sınav maratonuna planlı ve programlı bir şekilde profesyonel kadromuz ile hazırlanmaktadır.

D) SANAT

Okulumuz öğrencilerine dönem içerisinde resim , müzik, tiyatro gibi etkinliklerde Görevlendirmeler yapılarak sanatsal faaliyetlere katılım ve ilginin sağlanması, yeteneklerin keşfedilip açığa çıkarılması ve topluma öz güven sahibi nitelikli bireyler kazandırma noktasında hizmet vermektedir. Ülke genelinde yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı sağlanmakta ve teşvik edilmektedir. Yerel bazda düzenlemiş olduğumuz şiir dinletisi, konser, koro dinletisi, orotoryo ve tiyatro gösterileri hazırlayan öğrencilerimiz kendilerini ispat etme fırsatı yakalamaktadır.

E) SPOR

Okulumuz öğrencilerinin tüm spor branşlarında müsabakalara hazırlanması il ve ülke genelinde müsabakalara katılımı sağlanmaktadır. Öğrencilerimize ;

Futbol, basketbol, hentbol, futsal, badminton, tekvando, judo, kickboks, muaytai, tenis, yüzme, voleybol, dart ve satranç dallarında, alanlarında uzman antrenör tarafından yetiştirilmektedir.

F) ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğrencilerimize bir çok kulüp ile destek veren okulumuz yoğun ders ve kurs programlarının yanında stres atmaları, fiziksel ve zihinsel açıdan öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda sosyal yapı içerisinde dışa dönük birerbirey yetiştirme çabası içindedir.

Başlıca kulüplerimiz;

Basketbol, futbol, voleybol, yüzme, badminton, kısa film, röportaj, tiyatro, puzzle, resim, ebru, gitar, sivil savunma, deney, satranç, işaret dili, sosyal dayanışma ve yardımlaşma, sağlık temizlik ve kızılay, fotoğrafçılık kulüplerimizdir.

G) YGS-LYS

Okulumuzu muadil okullardan ayıran en büyük özellik sınava hazırlık sistemidir. Bilindiği üzere sınav sistemimizde ve müfredat konularında sürekli olarak yapılan değişiklikler sınava hazırlanan öğrencileri olumsuz olarak etkilemektedir. Tıbbiye sağlık meslek lisesi olarak uzman eğitici kadromuz ve rehberlik servisimiz ile birlikte öğrencilerimizi bu zorlu sınava her açıdan hazır hale getirme hedefindeyiz. Diğer sağlık meslek liselerinin aksine 11. Ve 12. Sınıf düzeyinde de öğrencilerimize etüt ders saatlerinde fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve matematik dersleri vererek sorunsuz bir şekilde bu zorlu dönemin hedeflediğimz şekilde üstesinden gelmektedir.

ANADOLU LİSESİ

A) AKADEMİK

Hazerbey Anadolu Lisesi nin temel ilke ve hedefi vatanına ve milletine bağlı birdünya insanı yetiştirmektir. Sınav başarısına yönelik bir öğretim programının yanı sıra kendini her platformda ifade edebilen , entellektüel bakış açısı kazanmış, araştırmacı, üretken, sorgulayıcı, estetik algıları güçlü, iletişim becerileri yüksek, özgür düşünen bireylerin topumda var olmasını sağlamak Hazerbey li olma farkındalığını yaratmak temel hedefimizdir.

Bunun yanında,

→ Öğretmen , öğrenci ve velilerin ortak bir amaca ulaşmak için birlikte sorumluluk aldıkları

→ Ne öğrenildiğinin yanı sıra, nasıl öğrenildiğine önem veren

→ Öğrencilerinin üretken olmalarına önem veren

→ Öğrencilerinin bireysel gereksinimlerini dikkate alan, öğrenmelerini kolaylaştıran ve bireysel yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak tanıyan

→ Bünyemizdeki her bireyin tam manada gelişimini gerçekleştirmesini sağlayan

→ İnsan ilişkilerinin sevgi, saygı, dürüstlük ve adalete dayandığı

Bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

B) ETÜTLER

Hazerbey Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin gün içerisinde görmüş oldukları

kültür derslerinin tekrar ve uygulamalarının yapılmasını sağladığımız hafta içi her gün 9. Sınıftan itibaren başlayan etkin ve nitelikli fertler olma noktasında öğrencilerimizi desteklediğimiz yetiştirme programıdır.

C) KURSLAR

Hazerbey Anadolu Lisesi olarak 9. Sınıftan itibaren uzman öğretmen kadromuz ile Birlikte öğrencilerimize üniversite hazırlık programı olarak iki farklı sistem üzerinde çalışılmaktadır.

1. BİREBİR EĞİTİM SİSTEMİ

Öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemi içerisinde görmüş oldukları derslerdeki eksiklerinin tamamlanması, akademik başarıya temel hazırlanması amacıyla eğitici kadromuzun ışığında uyguladığımız eğitim programıdır.

2. ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI

Okulumuzun tüm kademelerinde uygulanan eğitim öğretimde başarıyı ilke edinmiş öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin daha donanımlı bir birey olarak yetişmeleri ve daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri adına ön lisans ve lisans bölümlerine yerleştirilmelerini sağlayacak olan üniversite hazırlık kurslarıdır. 9. Sınıftan itibaren başlayarak 12. Sınıfa kadar planlı şekilde yürüttüğümüz bu kurslar ile zorlu sınav maratonuna planlı ve programlı bir şekilde profesyonel kadromuz ile hazırlanmaktadır.

D) SANAT

Okulumuz öğrencilerine dönem içerisinde resim , müzik, tiyatro gibi etkinliklerde Görevlendirmeler yapılarak sanatsal faaliyetlere katılım ve ilginin sağlanması, yeteneklerin keşfedilip açığa çıkarılması ve topluma öz güven sahibi nitelikli bireyler kazandırma noktasında hizmet vermektedir. Ülke genelinde yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı sağlanmakta ve teşvik edilmektedir. Yerel bazda düzenlemiş olduğumuz şiir dinletisi, konser, koro dinletisi, orotoryo ve tiyatro gösterileri hazırlayan öğrencilerimiz kendilerini ispat etme fırsatı yakalamaktadır.

E) SPOR

Okulumuz öğrencilerinin tüm spor branşlarında müsabakalara hazırlanması il ve ülke genelinde müsabakalara katılımı sağlanmaktadır. Öğrencilerimize ;

Futbol, basketbol, hentbol, futsal, badminton, tekvando, judo, kickboks, muaytai, tenis, yüzme, voleybol, dart ve satranç dallarında, alanlarında uzman antrenör tarafından yetiştirilmektedir.

F) ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğrencilerimize bir çok kulüp ile destek veren okulumuz yoğun ders ve kurs programlarının yanında stres atmaları, fiziksel ve zihinsel açıdan öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda sosyal yapı içerisinde dışa dönük birerbirey yetiştirme çabası içindedir.

Başlıca kulüplerimiz;

Basketbol, futbol, voleybol, yüzme, badminton, kısa film, röportaj, tiyatro, puzzle, resim, ebru, gitar, sivil savunma, deney, satranç, işaret dili, sosyal dayanışma ve yardımlaşma, sağlık temizlik ve kızılay, fotoğrafçılık kulüplerimizdir.

G) YGS-LYS

Okulumuz öğrencilerinin zorlu sınav maratonunda, değişen müfredat, eğitim teknikleri ve sınav sistemlerinde yapılan değişikliklerini uzman eğitici kadromuz ile 9. Sınıftan itibaren başlayarak desteklemekteyiz. Ayrıca uyguladığımız etüt, kurs programları ve haftalık olarak düzenlediğimiz seviye tespit sınavları ile öğrencilerimizi ülkemizin en seçkin üniversite ve lisans programlarına yerleştirebilme hedeflemekte hazerbey li olmanın farkını YGS-LYS sınavında da ortaya koyuyoruz.