fbpx
Preaload Image

1.OKUL ÖNCESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Saygı,sevgi,Paylaşma, iş bölümü,Sorumluluk,Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır. Bilindiği gibi, 4 ile 6 yaş arası, çocukta pek çok değişmenin yaşandığı yıllardır. Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında bir çok motor becerileri kazanmış, çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya başlamıştır. Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları anlamaya başlamıştır. Buna karşın, okul öncesi yılları çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. Düşünüldüğünde, okul öncesi yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı yıllar olmalıdır.

-Okul öncesi eğitim neden gereklidir?

Çocukta zeka gelişiminin %80’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.

Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.

Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.

Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.

Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.

Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

 

2.EĞİTİM MODELİ

2.1. YABANCI DİL EĞİTİMİ

Ana okullarında 4 yaşından itibaren uygulanan Çift Dilli Eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin yaratıcı  öğrenme ortamlarında İngilizce ve Almanca dil becerilerini geliştirmek,  İngilizce  ve Almanca eğitimi ile kavramları hem anadillerinde hem yabancı dilde  irdeleyerek, bütünsel olarak kavramalarını sağlamaktır.

 

2.2 DİGİTAL ÖĞRENME

Hazerbey Okulları’nda dijital teknoloji okul öncesinden itibaren eğitim ve öğretim sürecinin temel araçlarından biridir. Öğrencilerimizin akıllı tahtada yaptıkları çalışmalarla dil becerileri gelişmekte,grup çalışmaları artmakta,müzik ile öğrenimi gelişmekte,oyun tabanlı öğrenme ile eğitim eğlenceli hale gelmektedir.

 

3.BRANŞ DERSLERİ

 

4.EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALAR

4.1. BİLİMSEL AKTİVİTE

Önce yapmak sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.

 

4.2. SCAMPER TEKNİĞİ

SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğidir. Bundan dolayı uygulamalar sırasında çocukların söyledikleri her fikir değerlendirilmeli, ve farklı düşünmeleri için cesaretlendirici olma gibi ilkeler yerine getirilmelidir.SCAMPER ‘in özelliği, tek bir nesne üzerinde ve daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek, o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır.  etkinlikte, çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik kullanılan bu yöntemde çocukların verdiği cevaplar bazen şaşırtmakta bazen de eğlenceli olmaktadır.

 

4.3. MATEMATİKSEL ÇALIŞMALAR

Amacımız çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak gruplandırma,sınıflandırma,mukayese etme, becerilerini geliştirmek ve kalıcı öğrenme deneyimlerini yaşarken aynı zamanda eğlenmelerini sağlamaktır.

 

4.4. DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda uygulanan değerler eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı vedengeli bir kişilik oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise “her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyivatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

5.PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

5.1.Tanıma Çalışması

Kayıt öncesinde çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir.

5.2.Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

5.3.Gelişim Sürecini Değerlendirme

Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedirler. Süreç değerlendirmeleri ile düzenli ve sık sık geri dönüş sunarak öğrenmeye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Etkili geribildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecinde öğretmeden daha önemli olduğuna inanmaktayız.

5.4.Yıl Sonu Değerlendirmesi

yıl sonu  değerlendirmeleri gerçekleştirilerek, öğretmenlere ve öğrencilere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin detaylı bir kavrayış sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, ne öğrendiklerini göstermeleri için imkân sunmakta ve dikkatli bir biçimde ana fikrin ne kadar anlaşıldığını gösteren ve öğrencilerin eyleme geçmesini cesaretlendiren etkenleri ölçmektedir.

6.HAZERBEY’ DE BİR GÜN?

Hazerbey okullarında eğitim 08.30 itibariyle başlamaktadir.

kahvaltılarını yapan öğrencilerimiz 09.00 ders başı yapmaktadır.

gün içerisinde alanında uzman öğretmenlerce çeşitli branş dersleri görmektedirler.

4 dersin ardından öğle yemeği molasına çıkan öğrencilerimiz 1 saatlik molanın ardından derslere devam etmektedir.

farklı teknikler uygulanarak yapılan eğitimimize akıllı tahtalar eşlik etmektedir.

el becerilerini,düşünce dünyalarını geliştirecek etkinlikler yapılmaktadır.

grup çalışmalarıyla öğrenciler sosyal yönden güçlendirilmektedir.

15.30 da ikindi molasına çıkan öğrencilerimiz ikindi yemeklerini yedikten sonra

eğitici etkinlik,oyun ve danslarla  güne devam etmektedir.

17.30 itibariyle Hazerbey’de bir günü tamamlamaktadırlar